ჩვენ შესახებ

მომხმარებელს შესთავაზოს, მუდმივი შესწავლის გზით შერჩეული, მაღალი ხარისხის მასალა, რათა ხელი შეუწყოს სამშენებლო ბიზნესის განვითარებასა და  უსაფრთხო გარემოს შექმნას.

მომხმარებელთან გრძელვადიანი ურთიერთობების დამკვიდრება, მაღალი ხარისხის პროდუქციისა და სერვისის მიწოდების გზით.

ლოიალური მომხმარებლების რიცხვის მუდმივი ზრდა.

უსაფრთხოება - ნებისმიერი მშენებლობის უსაფრთხოებისა და წარმატების განმსაზღვრელი ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, იმ მასალის ხარისხია, რომლითაც იგი შენდება. ,,ფოლადის სახლი“ თავდაუზოგავად შრომობს, რათა მომხმარებელს საუკეთესო ხარისხის მასალა შესთავაზოს.

მომხმარებელი - ,,ფოლადის სახლის“ მუშაობის პრინციპი ემყარება, მომხმარებლის მოთხოვნაზე ორიენტირებულ და ინდივიდუალურ მიდგომას. ჩვენთვის ყველა მომხმარებელი მნიშვნელოვანია.

დრო - ,,ფოლადის სახლი“ მუდმივად ცდილობს, სამუშაო პროცესის ოპტიმიზაციის გზით მაქსიმალურად ოპერატიულად მიაწოდოს მომხმარებელს მისთვის სასურველი მასალა.