აქცია არმატურის ბადეზე

შეიძინეთ არმატურის ბადე ყველაზე დაბალ ფასად!

 "ფოლადის სახლში" დამზადებული უმაღლესი ხარისხის არმატურის ბადე დაგიზოგავთ მშენებლობის დროს,

ხარჯებს და ადამიანურ რესურსებს!      

გამოყენების სფერო:

 

მონოლითური მშენებლობა,  კარკასებისა და ყალიბების დამზადება

ფუნდამენტის და მზიდი კედლების გამყარება

უზრუნველყოფს გზის საფარის სიმტკიცეს

 მეილდიზიანი.png